Dagsrytme  

Barnehagen åpner - god morgen!                            

kl. 07.00              - 

Frokost

kl. 08.00 - kl. 09.00

Samling for store og små. 

Lek og aktivitet inne og ute.

kl. 09.00 - kl. 11.00

Lunsj. Barna spiser matpakke

(varm lunsj hver fredag) Soving/hvile etter

behov før og eller etter lunsj

kl. 11.00 - kl.  12.00

Lek og aktiviteter inne og ute!

Frukt og eller yoghurt

Lek og aktiviteter inne og ute

kl. 14.00 - kl. 14.30

Barnehagen stenger. Ha det bra!

kl. 16.30