Hvordan søke bhg. plass hos oss?

Kommunen har samordnet opptak for kommunale og private barnehager. Søknad om barnehageplass foretas via søkeportal, som er felles for alle barnehagene. Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars.

For å logge inn og søke barnehageplass,følg linken nedenfor: