Priser


Barnehagen følger fastsatt makspris for barnehager på kr 2655,- pr mnd for 100% plass. I tillegg kommer betaling for kost på kr 300 pr. mnd.

Det gis søskenmoderasjon.